Administratorem danych osobowych jest PROFI CREDIT Polska S.A., ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROFI CREDIT Polska S.A. moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez administratora danych oferty pożyczkowej. Udostępnienie danych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i usunięcia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Jeśli zechcą Państwo zrezygnować z otrzymywania w przyszłości wiadomości e-mail lub odbierania połączeń telefonicznych należy zadzwonić pod nr 801 700 999 dla tel. stacjonarnych lub 33 499 60 00 dla tel. komórkowego, lub wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie swoich danych kontaktowych z bazy danych administratora na adres info@proficredit.pl, w której należy podać swoje imię, nazwisko, nr PESEL.
Wstęp
PROFI CREDIT Polska S.A. (dalej zwany "PROFI CREDIT") jest właścicielem serwisu http://www.proficredit.pl a także innych stron w domenie www.proficredit.pl. PROFI CREDIT dba o ochronę prywatności użytkowników swoich stron internetowych zgodnie z ustaleniami z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr. 101 poz. 926 ze zm.). Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie stron należących do PROFI CREDIT Polska S.A..

Informacje pozyskiwane o użytkowniku
Na stronach PROFI CREDIT umieszczone są formularze kontaktowe. Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu do PROFI CREDIT Polska S.A. Państwa dane będą przetwarzane przez PROFI CREDIT w celu podjęcia przez PROFI CREDIT na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z przygotowaniem dla Państwa oferty i zawieraniem umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług PROFI CREDIT. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez PROFI CREDIT wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa (w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, ze zm.), oraz podmiotom na rzecz których udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – jeżeli taka zgoda została udzielona.

Dane wpisywane przez Państwa w formularzach online chronione są poprzez bezpieczne połączenie szyfrowane za pomocą SSL (SecureSocketLayer).

Zabezpieczenie danych
PROFI CREDIT przedsięwzięło wszelkie możliwe środki i procedury dla ochrony danych osobowych klientów przed wglądem osób trzecich.

Kontakt
Korespondencję w sprawie polityki prywatności prosimy kierować na adres e-mail: info@proficredit.pl
Administratorem danych osobowych jest PROFI CREDIT Polska S.A., ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROFI CREDIT Polska S.A. moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez administratora danych oferty pożyczkowej. Udostępnienie danych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i usunięcia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Jeśli zechcą Państwo zrezygnować z otrzymywania w przyszłości wiadomości e-mail lub odbierania połączeń telefonicznych należy zadzwonić pod nr 801 700 999 dla tel. stacjonarnych lub 33 499 60 00 dla tel. komórkowego, lub wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie swoich danych kontaktowych z bazy danych administratora na adres info@proficredit.pl, w której należy podać swoje imię, nazwisko, nr PESEL.