Szybka pożyczka

nawet do 25 000 zł

ILE potrzebujesz ?
WPISZ SWOJE DANE
Pełna treść zgody; Zasady Ochrony Danych Osobowych
Oddzwonimy za chwilę

W związku z decyzją zobowiązującą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydaną w dniu 19 czerwca 2020 r. sygn. RWR 610.3.18 JM, PROFI CREDIT Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, że zobowiązała się do usunięcia trwających skutków stosowania praktyki polegającej na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co w świetle wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego w dniu 11 września 2019 r. (sygn. C-383/18), mogło naruszyć dyspozycję przepisu art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.993 ze zm.) i jednocześnie stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i oraz naruszać zbiorowe interesy konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 798 i 650). Jednocześnie PROFI CREDIT Polska S.A. informuje, że w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki, o ile została dokonana po dniu 16 maja 2016 r., w celu odzyskania nadpłaconej kwoty istnieje możliwość:

  • złożenia pisemnej reklamacji zawierającej aktualny numer rachunku bankowego lub
  • złożenie reklamacji pod dedykowany numerem infolinii (nr 881 971 384), gdzie klient również będzie mógł uzyskać informacje o wartości ewentualnego dodatkowego zwrotu oraz zasadach przekazania spółce informacji o aktualnym numerze rachunku bankowego.

Treść decyzji zobowiązującej Prezesa UOKIK dostępna jest pod adresem http://www.uokik.gov.pl

W związku z decyzją zobowiązującą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydaną w dniu 19 czerwca 2020 r. sygn. RWR 610.3.18 JM, PROFI CREDIT Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, że zobowiązała się do usunięcia trwających skutków stosowania praktyki polegającej na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co w świetle wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego w dniu 11 września 2019 r. (sygn. C-383/18), mogło naruszyć dyspozycję przepisu art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.993 ze zm.) i jednocześnie stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i oraz naruszać zbiorowe interesy konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 798 i 650). Jednocześnie PROFI CREDIT Polska S.A. informuje, że w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki, o ile została dokonana po dniu 16 maja 2016 r., w celu odzyskania nadpłaconej kwoty istnieje możliwość:

  • złożenia pisemnej reklamacji zawierającej aktualny numer rachunku bankowego lub
  • złożenie reklamacji pod dedykowany numerem infolinii (nr 881 971 384), gdzie klient również będzie mógł uzyskać informacje o wartości ewentualnego dodatkowego zwrotu oraz zasadach przekazania spółce informacji o aktualnym numerze rachunku bankowego.

Treść decyzji zobowiązującej Prezesa UOKIK dostępna jest pod adresem http://www.uokik.gov.pl